• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Etüt Merkezleri

Kategori : Denizli Etüt

T.C. MEB Denizli Kırmızı Elma Etüt Merkezi  ; Hiçbir zaman tasvip etmesek de maalesef çocuklarımızın geleceği birkaç saatlik sınavlarla ölçülmektedir. Bu rekabet ortamında okuldaki eğitimin takviyesi çocuklarımız için kaçınılmaz olmaktadır. Sevgili Anne-Babalar; Çocuklarımız ne kadar zeki ve ne kadar çalışkan olsalar da özellikle ilköğretim çağında ev ödevlerini yaparlarken, mutlaka yardıma ihtiyac duyarlar. Eğer yardımcı olabilecek yeterli zamanınız varsa her gün onların ödevlerini kontrol etmeli, öğretmenlerinin ders notlarını değerlendirmeli ve anlamadıkları konularda kendilerine yardımcı olmalısınız. Son yıllarda yapılan araştırmalar g&oum

Denizli Etüt

Kategori : Denizli Etüt

Çalışma hayatım sürecinde, hem iyi bir öğretmen, hem iyi bir eş ve hem de iyi bir anne olabilmenin mücadelesi içerisinde oldum. Bir öğretmen olarak benim çocuklarım en iyi eğitimi almalı ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalıydılar. Ancak bu mücadelem sırasında birşeyi ihmal ettiğimin farkındaydım ve bunu hep yarınlara ertelemek zorunda kaldım. Kısacası ben sevgiyi hep yarınlara erteledim. Çocuklarım büyümüşlerdi, iyi eğitim almışlardı ve başarılıydılar ama “o yarın” geldiğinde artık çok geçti, çünkü onlar yanımda değildiler.     

Bu duygu hep benim yüreğimde idi. Günümüz çalışma koşullarında, çalışma stresiyle boğuşan anne babaların, benim gibi sevgiyi yarınlara ertelemesini istemiyorum. Amacım çocuk

Denizli Etüt Merkezi

Kategori : Denizli Etüt

NEDEN T.C. MEB Denizli Kırmızı Elma Etüt Merkezi; öğrencinin okul dışındaki zamanını en verimli şekilde değerlendirmek; öğrenciyi geliştirecek, akademik başarısını artıracak ve velinin ödevle ilgili kaygılarını en alt düzeye indirecek bir organizasyonu yaşama geçirmektir.   Öğrencinin bilgi donanımındaki bir eksiklik, yeni konuları öğrenmede başarısızlığın temel nedenidir. Ödevler, bu eksikliği tamamlamada önemli bir işleve sahiptir.   Etüt bu bakımdan büyük bir önem taşır. Öğrenci etüt saatlerinde tecrübeli öğretmenler rehberliğinde derslerini tekrar ederek, ödevlerini yaparak bilgi yapısındaki eksiklikleri tamamlar. Bir sonraki konuyu öğrenmeye hazır hale gelir.   Okullardaki ödev yükü ve çocuklar

Denizli Kırmızı Elma Etüt Merkezi

Kategori : Denizli Etüt Merkezi

NİÇİN T.C. MEB Denizli Kırmızı Elma Etüt Merkezi             Günümüzde etüt merkezleri daha çok ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin gittikleri eğitim kurumlarıdır. Orada, öğrencilere okulda verilen ödevler yaptırılır. Varsa eksikleri tamamlatılarak bir sonraki okul çalışmalarına hazır tutulmasına özen gösterilir.

Oysa biz, etüt merkezleri işlevinin bu denli sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Öğrencilerin değişim ve gelişimi; ödev yaptırılması, bilgi anlamındaki eksiklerin tamamlatılması ile gerçekleştirilemez.  Etüt merkezlerinin, öğrencilerin çok yönlü değişim ve gelişimine de